TIEDOTE:
KOLIN KIRKON KÄYTTÖ KESKEYTETÄÄN TOISTAISEKSI
 

Talousarvioon vuodelle 2024 merkittiin tavoitteeksi sisäilmamittausten tekeminen Lieksan kirkossa ja Kolin kirkossa. Mittaukset tehtiin helmikuussa talviaikana, jotta ulkoilman vaikutuksen aiheuttamat sieni- ja mikrobipitoisuudet estettäisiin sisäilmassa. Mittausten analyysiraportti saatiin 5.4.2024. Mittausraportin mukaan Lieksan kirkon sisäilmassa ei havaittu ongelmia, mutta Kolin kirkon sisäilman mikrobipitoisuudet ylittivät toimisto- ja kokoontumistiloille asetetut raja-arvot. Mikrobipitoisuudet olivat korkeammat talon uudella laajennusosalla.

Terveystalo antoi sisäilman mikrobianalyysin osalta lausunnon sisäilman terveydellisistä vaikutuksista. Lausunto koskee työsuojelua, mutta tietysti sen voi yleistää koskemaan kaikkia talon käyttäjiä. Lausunnon mukaan terveydellinen vaara on sisäilman osalta merkityksellinen ja ilmanlaatu aiheuttaa vaaraa terveydelle. Turvallinen kiinteistössä oleskeluaika on siinä määrin yksilöllinen, että turvallisesta oleskeluajasta ei pystytä antamaan tarkkaa arviota.

Kirkkoneuvosto ratkaisi asian kokouksessa 11.6. siten, että kirkon käyttö keskeytetään toistaiseksi ja seurakunta siirtyy käyttämään väistötiloja siihen saakka, kunnes sisäilman laatua parantavat tutkimus- ja korjaustoimet saadaan suoritettua.

Väistötilat etsitään toimituksille (jumalanpalvelukset, vihkimiset ja kasteet) sekä kerhoille tapauskohtaisesti ja tällä hetkellä väistötiloista käydään neuvotteluja.

Siunaamisten osalta väistötilojen löytäminen on haastavaa, joten mahdolliset siunaamiset Kolilla toteutetaan haudalla papin toimesta ainakin kesäkuukausien ajan. Sadepäivinä käytössä on siunaamisen aikana Kolin hautausmaan yhteydessä sijaitseva siunauskappeli.