Hauta- ja puistotoimi

 

Hauta- ja puistotoimi vastaa hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden rakentamisesta, rakennusten ja muun kiinteän ja irtaimen omaisuuden hoidosta ja kunnossapidosta sekä haudanhoitosopimuksista. Luettelonomaisesti sille kuuluvat nämä tehtävät:

* hautapaikat
* hautakirjanpitoa
* hautauslaskutusta
* hoitohautoihin liittyviä asioita
* neuvoo ja opastaa hautaukseen liittyvissä asioissa
* kiinteistöjen piha- ja puistoalueet

Hautatoimi vastaa hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden rakentamisesta, rakennusten ja muun kiinteän ja irtaimen omaisuuden hoidosta ja kunnossapidosta sekä haudanhoitosopimuksista

Hautaustointa ohjaa, johtaa ja valvoo kirkkoneuvosto.

Seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevia säännöksiä. Lisäksi on noudatettava hautaustoimen ohjesääntöä ja käyttösuunnitelmaa.

Hautaustoimi hoitaa ja vastaa kirkkoneuvoston päätösten mukaisesti:

* Seurakunnan hoitoon annettujen hautojen kunnossapidosta ja hoidosta
* Hautausmaiden rakennusten kunnossapidosta
* Irtaimen omaisuuden hankinnasta

Hautajaisista ja hautaan siunaamisesta tarkemmin löytyy kirkon sivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Hautausmaahallinto:

 

 

 

Hautaukseen liittyvät asiat: