TALOUSTOIMISTO
 

* taloushallinto ja -suunnittelu
* laskentatoimi
* henkilöstöhallinto
* seurakunnan yleishallinto
* hautaus- ja kiinteistötoimi
* maankäyttö ja metsätalous

- taloushallinto ja –suunnittelu
- henkilöstöhallinto
- yleishallinto
- työsuojelu

 

- maksuliikenne
- myynti- ja ostoreskontra
- taloushallinnon toimistopalvelu