Karhunjälkiä pehmeässä hiekassa

Metsästysluvat


Metsästysluvan hakeminen Lieksan seurakunnan maille

Metsästyslupia ja -alueita haetaan lomakkeilla, joita voi noutaa kirkkoherranvirastosta tai täyttää oheinen lomake. 

Karhun ja muiden suurpetojen metsästys kuuluu yhteislupamenettelyn piiriin. Karhuluvan hakemismenettely vaatii edelleen käyntiä kirkkoherranvirastolla, koska hakijan/luvansaajan on allekirjoitettava lupaehdot. Samalla käynnillä lupa myös maksetaan, huomioikaa että maksu on suoritettavissa vain käteisellä. Lupamenettelyä kuitenkin jouduttaa, mikäli oheinen karhun metsästyslomake on täytetty jo etukäteen.  Varautukaa myös esittämään voimassaoleva metsästyskortti.

Kirkkoherranvirasto on avoinna ma-pe klo 9-12. Metsästyslupia hakiessa varaudu esittämään metsästyskortti.

 

Pienriistan metsästyslomake

Karhun metsästyslomake