Hautajaiset, hautaan siunaaminen

Me tiedämme, että vaikka tämä maallinen telttamajamme puretaankin, Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmiskätten työtä. (2. Kor. 5: 1-5)

 

Kuoleman vierailu saa meidät aina hiljaisiksi, koska joudumme silloin luopumaan ehkä hyvinkin läheisestä ja rakkaasta ihmisestä.  Tuntuu siltä, että viikot ja kuukaudetkin asuvat surun huoneissa, jotka asettuvat jonnekin elämän ja kuoleman välille.  Monenlaiset muistot tulvahtavat mieleemme ja voivat tuoda kyyneleet silmiimme.  Läheisen ihmisen kuolema muistuttaa siitäkin, että joskus täyttyvät ne päivät, jotka Jumala on minulle itselleni antanut.

Hautaan siunaamisen tavat saattavat huomattavastikin vaihdella eri seurakunnissa.  Taustalla vaikuttavat aina paikkakunnan perinteet ja tottumukset, joita vieraankin on syytä kunnioittaa.  Yhteistä kaikille perinteille on kuitenkin se, että hautaan siunaaminen on luonteeltaan aina jumalanpalvelus ja rakkaudenosoitus läheiselle ihmiselle.  Sen sisältö on Jumalan sanassa, yhteisessä rukouksessa ja lohdutuksen sanoissa omaisille ja ystäville.  Koko kristillinen seurakunta rukoilee poisnukkuneen jäsenensä puolesta ja kantaa rukouksessaan myös surevia omaisia.  Kristillisessä hautaan siunaamisessa on aina läsnä voimakas toivo tulevasta.  Elävät kukat, kynttilät, raamatuntekstit, virret, rukoukset ja ristin vahva symboli kertovat pääsiäisaamun ihmeestä: 

Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti!

Mihin otetaan yhteyttä?

Hautajaisten järjestämiseksi otetaan ensimmäisenä yhteyttä kirkkoherranvirastoon ja hautaustoimistoon.  Myös hautaustoimisto voi ottaa omaisten puolesta yhteyttä seurakuntaan järjestelyasioissa, mutta on suositeltavaa ottaa aina yhteyttä kirkkoherranvirastoon.  Kirkkoherranvirastossa sovitaan hautaan siunaamispäivä ja -paikka, siunaava pappi, sanomakellojen soitto, hautapaikka sekä siunaamisen jälkeen tehtävä ns. kiitos eli muistaminen messun esirukouksessa.  Kirkkoherranvirastosta varataan myös kanttori sekä suntio.

Hautausmaa

Lieksan seurakunnalla on viisi hautausmaata: Mähkön hautausmaa, Viekin hautausmaaNurmijärven hautausmaa, Vuonislahden hautausmaa sekä Kolin hautausmaa. Seurakunta huolehtii haudan avaamisesta ja peittämisestä.  Omaiset voivat kuitenkin halutessaan peittää haudan joko kokonaan tai osittain.  Mikäli omaiset haluavat, että seurakunta huolehtii haudan hoidosta, siitä voi tehdä sopimuksen seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Pappi

Hautaustoimistoissa ja kirkkoherranvirastossa on tieto työvuorossa olevista papeista, joista seurakuntalaisella on oikeus valita haluamansa.  Siunaava pappi ottaa aina yhteyttä omaisiin ennen hautajaisia ja sopii keskustelusta.  Jos toimitukseen halutaan joku muu kuin Lieksan seurakunnan virassa oleva pappi, täytyy omaisten sopia asiasta henkilökohtaisesti kyseisen papin kanssa.  Tällöin täytyy varautua maksamaan mahdolliset matkakulut.  Oman seurakunnan virassa olevan papin palvelu on maksuton.

Musiikki

Seurakunta huolehtii siitä, että siunaustoimituksessa on paikalla myös kanttori.  Siunaustoimtuksen virsistä voidaan sopia keskustelussa, joka käydään papin kanssa.  Jos omaiset haluavat esittää erityisiä toiveita toimituksen musiikin suhteen, on suositeltavaa ottaa yhteyttä suoraan kanttoriin.  

Siunaustoimitus

Hautaan siunaaminen voidaan toimittaa Lieksan seurakunnan siunauskappeleissa tai hautausmaalla haudan äärellä.  Siunaaminen toimitetaan kirkollisen järjestyksen ja seurakunnan tapojen mukaisesti.  Toimitus koostuu rukouksista, Raamatun tekstien luvusta, papin puheesta, siunaamisesta sekä virsistä ja mahdollisesta muusta musiikista.  Haluttaessa voidaan viettää hautausmessu, jossa on mukana ehtoollinen.  Kukkalaitteet lasketaan arkulle vasta siunaustoimituksen lopussa.  Hautaustoimisto huolehtii Lieksassa kukkalaitteet muistokappeliin.  Kukkalaitteiden muistolauseita ja tervehdyksiä ei lueta enää uudestaan haudalla, vaan hautakummun peittämisen jälkeen ne voidaan viedä yhtä aikaa hautakummun tai haudan päälle asetetun kuvun päälle.  Hautaan laskemisen jälkeen joku omaisista voi esittää kutsun muistotilaisuuteen.

Muistotilaisuus

Hautaan siunaamisen yhteydessä vietetään tavallisesti muistotilaisuutta, jonka sisältö on vapaa.  Se voi koostua virsistä ja muusta musiikista, muistopuheista ta vapaamuotoisesta muistelusta, suruadressien lukemisesta jne.  Ohjelmasta voidaan sopia siunaavan papin kanssa.  Tarvittaessa hän voi huolehtia myös ohjelmajärjestyksestä.  Muistotilaisuutta voidaan viettää seurakunnan tiloissa, kotona tai jossakin muussa sopivassa paikassa.  Seurakunnalla on tarjota muistotilaisuuksien juhlapaikoiksi Lieksan kirkon takasalia ja seurakuntasaleja Lieksassa sekä Viekissä.

Muistaminen jumalanpalveluksessa

Hautaan siunattua kristillisen kirkon jäsentä ja hänen omaisiaan muistetaan messun esirukouksessa eli tehdään ns. kiitos hautaan siunaamisesta seuraavana sunnuntaina.  Omaisten kanssa voidaan sopia myös jokin toinen sunnuntai.

Hautajaisten jälkeen

Seurakunnassa käynnistyy sururyhmä läheisten menettäneille pääsääntöisesti joka syksy. Voit ilmoittautua ryhmiin ottamalla yhteyttä seurakunnan pappeihin tai diakoneihin.

 

Kesäinen hautausmaa, hautojen edessä kauniita kukkia, vihreää.

Hautausmaa, Kirkon kuvapankki