Hallintoelimien esityslistat pyritään julkaisemaan viimeistään viittä (5) päivää ennen kokouspäivää.

Viimeisimmät kokouspöytäkirjat ovat luettavissa Pöytäkirjat -osiossa.

Kokous 13.6.2023