Viranhaltijapäätökset

Kirkkolainsäädännön uudistamisen jälkeen seurakunnan ilmoitustaulusta luovutaan ja päätöksistä tiedottaminen siirtyy yleiseen tietoverkkoon. Muutos astui voimaan 1.7.2023.

Myös seurakunnan viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä tiedotetaan verkossa. Viranhaltijoiden tekemien päätösten asiakohta on esillä vähintään niin kauan kuin siihen on varattu oikaisuvaatimusaika päättyy. Päätöksiin voi käydä tarkemmin tutustumassa kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana arkisin klo 9-12 välillä.

Kirkkoherran tekemät päätökset

Elokuu

17§:  Seurakunnan lahjoitus Kirkon Ulkomaanavulle Ukrainaan

18§: Lieksan seurakunnan kirkkokolehdit jaksolle lokakuu - joulukuu 2023

Syyskuu

19§: Sairausloma

Talouspäällikön tekemät päätökset

Elokuu

46 §: Sijoitus indeksirahastoihin;

47 §: Metsätyöntekijän palkkaaminen.

Syyskuu

48 §: Sairauslomasta päättäminen;

49 §: Sairauslomasta päättäminen;

50 §: Sairauslomasta päättäminen.

Diakonian viranhaltijoiden tekemät päätökset (yli 300 €:n yksittäispäätökset)

(kirkkolain 12 luvun 5 §:n mukaan diakonia-avustuspäätöksistä ei seurakunnan jäsen voi tehdä oikaisuvaatimusta)

Elokuu

662/2023 Avustuspäätös