Viranhaltijapäätökset

Kirkkolainsäädännön uudistamisen jälkeen seurakunnan ilmoitustaulusta luovutaan ja päätöksistä tiedottaminen siirtyy yleiseen tietoverkkoon. Muutos astui voimaan 1.7.2023.

Myös seurakunnan viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä tiedotetaan verkossa. Viranhaltijoiden tekemien päätösten asiakohta on esillä vähintään niin kauan kuin siihen on varattu oikaisuvaatimusaika päättyy.

Kirkkoherran tekemät päätökset

Ei tuoreita päätöksiä.

Talouspäällikön tekemät päätökset

Ei tuoreita päätöksiä.

 

Diakonian viranhaltijoiden tekemät päätökset (yli 300 €:n yksittäispäätökset)

(kirkkolain 12 luvun 5 §:n mukaan diakonia-avustuspäätöksistä ei seurakunnan jäsen voi tehdä oikaisuvaatimusta)

Diakoniaa koskevat päätökset eivät ole julkisia.

Helmikuu

1763/2024

692/2024