Metsä ja maankäyttö

Lieksan seurakunnan maaomaisuuden kokonaismäärä on n. 5243 hehtaaria. Maa jakaantuu käytöltään seuraaviin osiin (luvut pyöristettyjä arvoja):

Metsätalousmaa 5139 hehtaaria
Hautausmaat 24 hehtaaria
Maatalousmaa 17 hehtaaria
Muu maa 63 hehtaaria (sisältää vesistöalueita, tontti- ja puistomaita yms.)

 

Metsätalousmaa jakaantuu vielä erikseen seuraavalla tavalla:

Kasvullinen metsämaa 4580 hehtaaria
Kitu- ja joutomaat molemmat yhteensä 466 hehtaaria
Erilaisia linjoja (tiet ja sähkölinjat) on metsätalousmaasta kaikkineen 93 hehtaaria
Suojeluala sisältyy yllä oleviin metsätalousmaan määriin. Metsämaasta suojeltua on 70 hehtaaria sekä kitu- ja joutomaista yhteensä 144 hehtaaria.

 

Vapaat tontit:

Seurakunnan mailla on vapaita kaavoitettuja rantatontteja muutama kappale. Lisäksi vapaana on muutama tontti, joille rakentaminen vaatisi poikkeuslupamenettelyn. Vapaat tontit sijaitsevat Pienen Hangasjärven, Pankajärven sekä Viekin Valkeislammen alueilla. Vapaista tonteista saa lisätietoa seurakunnan taloustoimistosta.


Metsästys seurakunnan mailla:
Lieksan seurakunnalla on riistataloussuunnitelma.
Metsästysluvat ovat haussa aina vuosittain. Tarkemmat lupakohtaiset hakuajat löytyvät Talous ja hallinto -osiosta kohdasta Metsästysluvat. Hakulomakkeita saa taloustoimistosta.

Vankkaa mäntymetsää tieltä kuvattuna