Hilja ja Väinö Martikaisen rahasto

 

Rahastosta jaetaan apurahoja ja muuta taloudellista tukea lieksalaisille ja Lieksasta kotoisin oleville teologian, diakonian sekä lapsi- ja nuorisotyön opiskelijoille. Rahasto maksaa avustuksina vuosittain enintään rahaston vuosituoton määrän.

Mikäli täytät rahastosäännön mukaiset ehdot, olet oikeutettu tekemään seurakunnalle avustushakemuksen. Avustushakemuksen voi tehdä kirjallisesti vapaamuotoisena kirkkoneuvostolle ja se tulee toimittaa seurakunnan taloustoimistoon. Avustushakemuksen tai sen liitteistä tulee ilmetä ainakin opiskelutodistus, opintosuunnitelma, selvitys apurahan käytöstä sekä kotipaikkaselvitys.

Avustusanomukset tulee toimittaa vuosittain 30.9 mennessä.

Kirkkoneuvosto tekee vuosittain avustuspäätökset kokonaisharkinnan perusteella. Harkinnassa vaikuttaa mm. opiskelijan taloudellinen tilanne, opintoala, opintojen kesto yms. seikat.