OVET AUKI – Lieksan seurakunnan strategia vuoteen 2025

LIEKSAN SEURAKUNNAN SUUNTA 2025 

Paikallinen strategia pohjautuu kirkkohallituksen julkaisemaan Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suunta vuoteen 2026

MISSIO: PERUSTEHTÄVÄ

Lieksan seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Määritelmä tähdentää, että pelastavan evankeliumin julistus, osallisuus, yhteisvastuu, heikompien puolesta puhuminen, sielunhoito, tasa-arvosta ja ihmisarvosta huolehtiminen sekä luomakunnan eheyden vaaliminen kuuluvat yhteen.

ARVOT:

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.
Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.
Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan. Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla.


STRATEGISET VALINNAT

 

1  OVET AUKI ULOSPÄIN


Kristuksen kirkko on yksi ja yhteinen sekä maailmaan lähetetty eli missionaarinen. Siksi on lähdettävä liikkeelle julistamaan ja palvelemaan. Evankeliumi eletään todeksi ihmisten keskellä.
Vuonna 2025 Lieksassa on paikallinen luterilainen seurakuntayhteisö, joka toimii lähimmäisenrakkaus edellä ja asettuu heikoimpien puolelle.  
Tiedostamme diakonian perusolemuksen ja huomioimme erityisesti suurimmassa hädässä olevat ja kohdistamme diakoniaa vahvemmin sinne, missä vaikeudet kasaantuvat ja monimutkaistuvat tai muu apu ei ulotu.  
Henkilöstö on kutsumustietoinen, hyvin koulutettu, osaava ja sitoutunut. Työaloilla toimivat tekevät yhteistyötä keskenään sekä eri toimijoiden kanssa.
Puhumme Jumalasta, kutsumme Kristuksen yhteyteen, korostamme luovuttamatonta ihmisarvoa. Pidämme yhteyttä myös niihin, jotka eivät ole vielä tai enää kirkon jäseniä. Edistämme ihmisoikeuksia ja positiivista uskonnonvapautta.
Etsimme keinoja tavoittaa milleniaalien sukupolven.


2  OVET AUKI KIRKKOON JA KASVUUN


Seurakunta on paikallinen osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisö.  Seurakuntayhteys on jäsenilleen voimavara ja jäsenyys merkityksellinen koko elämän ajan. Henkilökohtainen kutsu ja kohtaaminen on tärkeää. 
Seurakunta antaa ja tukee laadukasta kristillistä kasvatusta monipuolisia työtapoja käyttäen. Painotamme kasteen merkitystä sekä pidämme kasteopetusta esillä kaikissa ikäryhmissä.
Edistämme toiminnassamme lasten ja nuorten osallisuutta, perheiden hyvinvointia ja sukupolvien välistä vuorovaikutusta.
Perheneuvonnan lisäksi etsimme uusia työmuotoja mm. perhetyötä ja perhediakoniaa sekä pidämme lähetys- ja kansainvälistä työtä esillä eri-ikäisten parissa. 
Rippikoulu ja leiritoiminta toteutetaan laadukkaasti. Kutsumme nuoret mukaan päättämään nuorten vaikuttajaryhmän kautta. Pidämme esillä myös mahdollisuutta aikuisrippikoulun käymiseen.
Jumalanpalveluselämä jatkuu yhä vahvana, kyläkirkot ja luontokirkot ovat edelleen osa toimintaa. Musiikki on esillä laadukkaasti ja monipuolisesti. Kirkot ja seurakunnan tilat pidetään monikäyttöisinä yhteisömme keskuksina. Pidämme esillä myös hiljaisuuden viljelyä.
Seurakuntalaisten osuus toiminnan toteuttamisessa kasvaa edelleen.  

 

3  OVET AUKI KAIKILLE


Jokainen ihmisarvo on luovuttamaton ja sitä seurakunta puolustaa.
Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, toimimme vihapuhetta, syrjintää ja rasismia vastaan.
Kaikki ihmiset ovat tervetulleita toimintaan. Korostamme yhteisöllisyyttä ja menemme sinne missä lieksalaiset liikkuvat. Kehitämme verkon välityksellä tehtävää työtä.

 

4  OVET AUKI YHTEISELLE TYÖLLE JA KUMPPANUUKSILLE


Seurakunnan työn toteuttamiseen tarvitsemme niin työntekijöitä, luottamushenkilöitä kuin seurakuntalaisiakin. Jokainen seurakunnan jäsen tekee kirkkoa eläväksi omassa elinpiirissään. Toiminta rakentuu entistä enemmän seurakuntalaisten aloitteellisuuden, osaamisen ja lahjojen varaan. Toimintaa uudistetaan kaikissa ikäryhmissä yhdessä heidän kanssaan. 
Arvostamme yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri seurakuntien välillä sekä myös muiden paikkakunnan toimijoiden kanssa.   

 


5   OVET AUKI UUSILLE MAHDOLLISUUKSILLE


Yhteiskunnassa ja toimintaympäristössä muutokset ovat aiempaa nopeampia ja arvaamattomampia. Seurakunnan pitää olla ketterä ja uskaltaa uudistaa toimintaa ja kokeilla eikä pelätä epäonnistumisia.  Avaamme seurakunnan tilat entistä enemmän myös vapaaehtoisten järjestämää toimintaa varten.
Asetamme määrällisiä, laadullisia ja vaikuttavuuteen liittyviä tavoitteita.
Arvioimme kriittisesti työtämme. Uskallamme luopua hiipuneesta toiminnasta tai vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä.
Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiseen. Verkossa toimiminen on yksi tärkeä tapa julistaa evankeliumia kaikissa ikäryhmissä. Tätä kehitystä on hyvä jatkaa.

 

6  OVET AUKI TULEVAISUUTEEN


Kunnioitus luomakuntaa kohtaan ja vastuullisuus nousevat kirkon perussanomasta.  Toiminnan ympäristövastuullisuutta tulee kokonaisuutena analysoida ja kehittää.
Terävöitämme ekologista ja sosiaalista vastuuta kirkon toiminnassa.
Muistutamme toisen maailman äänestä ja taivasten valtakunnasta.
            -----

Strategiaa täydentävät henkilöstö- ja kiinteistöstrategiat.
            -----


Ps 127: Jos Herra ei huonetta rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa.
Mt 7:12 Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille. Tässä on laki ja profeetat.

Kaikkeen tähän tarvitsemme rohkeutta, näkyä, tahtoa ja yhteistä sitoutumista.