Kaste, ristiäiset

Jeesus sanoi: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo (Joh. 8:12)

Onnea ja runsasta Jumalan siunausta sinulle, joka olet saanut ihastella syntyneessä lapsessa elämän ihmettä.

Kaste on hetki jossa ihminen kutsutaan Jeesuksen opetuslapseksi ja seurakunnan jäseneksi. seurakuntaan ja koko maailmanlaajuisen kristillisen kirkon jäseneksi.  Kirkkomme katekismuksessa opetetaan: "Kasteen lahjassa Jumala kutsuu jokasien nimeltä omakseen.  Tämä armo annetaan kaikille, myös lapsille.  Jeesus käski tuomaan lapsia luokseen, koska Jumalan valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen.  Vanhemmat tuovat lapsen kasteelle ja rukoilevat yhdessä kummien kanssa hänen puolestaan.  Kasteen arvo ei riipu meidän asenteestamme, sillä kaste ja usko ovat Jumalan teko meissä".

Lapsi on kristillisen uskon mukaan Jumalan luoma. Elämä on turvallista aloittaa, kun vanhemmat, kummit ja muut läheiset sitoutuvat kasvattamaan lasta rakastaen ja huolehtien häntä kristillisten arvojen mukaan.

Mihin otetaan yhteyttä?

Kasteesta voidaan sopia ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon tai suoraan siihen pappiin, jota toivotaan kastepapiksi.

Milloin lapsi on kastettava?

Tarkkaa kasteikää ei ole. Kaste on kuitenkin hyvä toimittaa ennen kolmen kuukauden ikää.

Pappi

Vanhemmilla on oikeus toivoa haluamaansa työvuorossa olevaa pappia kastamaan lastaan. Kastepappiin tulee olla itse yhteydessä, mikäli hän on muu kuin Lieksan seurakunnan pastori. Tällöin on varauduttava maksamaan hänen matkakulunsa.  Oman seurakunnan papin toimittama kaste on maksuton. Pappi ottaa yhteyttä vanhempiin ennen toimitusta ja sopii kastekeskustelusta.  Keskustelu voidaan käydä lapsen kotona, puhelimitse tai muussa erikseen sovittavassa paikassa.

Kummit

Kummiksi tulee kutsua vähintään yksi rippikoulun käynyt ja konfirmoitu luterilaisen kirkon jäsen. Kirkkoon kuulumatonta tai rippikoulun käymätöntä seurakunnan jäsentä ei voi nimetä kummiksi. Luterilaisen kirkon jäsenen lisäksi kummina voi toimia muiden lapsikasteen hyväksyvien kirkkojen jäseniä, kuten ortodokseja. 

Lapsen nimi

Nimilain mukaan lapsella tulee olla vähintään yksi ja enintään neljä etunimeä.  Nimet on syytä ilmoittaa etukäteen papille hyvissä ajoin.  Nimiä kysytään myös väestötietolomakkeessa, joka postitetaan lapsen kotiin.  Lomake on hyvä täyttää etukäteen ennen kastekeskustelua ja viimeistään ennen kastetta.  

Kastetoimitus

Kaste voidaan toimittaa kotona, kirkoissa, muissa seurakunnan tiloissa tai tilaisuuteen soveltuvissa paikoissa.  Kaste voidaan toimittaa myös messun yhteydessä.  Mikäli kaste toimitetaan kotona, tarvitaan tarkoitukseen sopiva pöytä, jolle katetaan:

  • valkoinen liina
  • kastemalja, jossa vettä
  • pieni liina lapsen pään kuivaukseen
  • kynttilä

Pöydälle voi halutessaan laittaa kukkia sekä esim. vihkiraamatun.  Jos kaste toimitetaan seurakunnan tiloissa, seurakunta huolehtii tarvittavista välineistä.  Oman kastemaljan voi luonnollisesti halutessaan tuoda.  Tarvittaessa seurakunnasta voi lainata kastemekkoa.  

Itse kastetoimitus on ehtoollisen ohella kirkon pyhä toimitus eli sakramentti, jossa luetaan Jumalan sanaa, rukoillaan lapsen ja hänen läheistensä puolesta sekä liitetään lapsi seurakunnan ja Jumalan perheen jäseneksi.  Kastetoimituksen sisällöstä keskustellaan kastepapin kanssa.

Kastepuu ja kastetun liittäminen esirukoukseen

Kastetun lapsen ja hänen läheistensä puolesta rukoillaan kastetta seuraavan sunnuntain tai vanhempien toivoman sunnuntain messun esirukouksessa mikälin näin sovitaan.  Tällöin lapsen nimellä oleva enkeli liitetään kirkkosalin kastepuuhun.  Lämpimästi tervetuloa liittymään messun yhteiseen rukoukseen lapsenne puolesta!

Vanha pyöreä puusta ja hopeasta tehty kastemalja Turun Mikaelinkirkosta.
Kastemalja, Kirkon kuvapankki