afrikkalaiset miehet työntävät venettä hietikolla

                     Lähetys- ja aikuistyö

 

Lähetys- ja aikuistyö kokoaa ihmisiä toimimaan yhdessä.

Työntekijät ja seurakuntalaiset toimivat yhdessä käyttäen omia lahjojaan seurakunnan hyväksi Raamatusta nousevan mallin mukaisesti. Tavoitteena on, että yhä useampi voisi kokea seurakunnan omaksi hengelliseksi kodikseen ja kutsua myös muita mukaan. Haluamme jakaa Jumalan rakkautta sanoin ja teoin, lähellä ja kaukana.

Rakkaudessaan Jeesus itse antoi lähetyskäskyn: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti”. Hyvät uutiset kuuluvat jokaiselle – siksi tehdään lähetystyötä.

 

Lisätietoja Lähetyssihteeri Teija Turunen p. 0400 534850 teija.turunen@evl.fi

Lähetyssihteeri esittelee puhelimen näytöltä jotakin ugandalaisille naisille