Kirkkoneuvosto


Seurakunnan hallitusta kutsutaan kirkkoneuvostoksi. Kirkkoneuvosto valitaan kirkkovaltuustossa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lieksan seurakunnan kirkkoneuvostossa on puheenjohtajana toimivan kirkkoherran lisäksi 10 jäsentä.

KIRKKONEUVOSTO 2023 – 2024

El Bardi Lea, pj

Kortelainen Reijo vpj

Jäsenet:

Heikkinen Martti

Heiskanen Jari

Kilpeläinen Heli

Ponkilainen Matti

Riikonen Maija

Tossavainen Seppo

Turunen Anna-Liisa

Turunen Mirjami

Vallius-Hyttinen Marjo   

 

Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. KJ: 7 luku 9 § 1 mom.

Aloitteet osoitetaan yleensä kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi.