Taloudellinen tuki hätään

Diakoniatyöltä on mahdollista hakea avustusta anomuksesta välttämättömiin elinkustannuksiin. Anomus käsitellään aina yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa. Taloudelliset tukitoimet on tarkoitettu osaksi diakonia-asiakkaan kokonaisvaltaista tukea ja se on luonteeltaan tilapäistä.

Taloudellinen tuki toteutetaan pääsääntöisesti yhteistyössä niin sosiaalitoimen kuin muidenkin auttavien tahojen kanssa. Anomukseen tarvitaan tositteet tuloista ja menoista sekä Kelan normilaskelma. Yhteistyö tapahtuu aina asiakkaan luvalla.

Avustaminen tapahtuu diakonisin perustein vaikean tilanteen ylipääsemiseksi ja on tarkoitettu kertaluonteisesti annettavaksi. Avustuksia ei voi saada käteisenä, vaan tuki toteutetaan joko maksamalla suoraan lasku tai myöntämällä lahjakortti ruokakauppaan.