Kiinteistötoimi


Kiinteistötoimen tehtävänä on:

ylläpitää ja huoltaa seurakunnan kiinteistöjä ja toimitiloja
huolehtia keittiö- ja siivouspalveluista
vastata toimialaan kuuluvien koneiden, kaluston ja irtaimiston 
hankinnasta ja kunnossapidosta
huolehtia seurakunnan kiinteistöjen ulkoalueiden kunnossapidosta
tuottaa vahtimestaripalvelut seurakunnan tilaisuuksiin
 

Lieksan seurakunnassa on laadittu toimintastrategia, joka ulottuu vuoteen 2025 saakka. Strategiaan liittyy seurakunnan pitkän aikavälin kiinteistösuunnitelma, joka on yksi osa tätä seurakunnan toiminnan ja talouden yleissuunnitelmaa. Seurakunnan päätehtävä on kirkkolaissa tarkoitettu seurakuntatyö. Lisäksi seurakunnalle on annettu hautaustoimilaissa velvollisuus huolehtia hautaustoimesta Lieksan kaupungin alueella. Seurakunnan kiinteistöstrategiassa tarkastellaan Lieksan seurakunnan toimitiloja seurakunnallisen toiminnan, talouden ja kiinteistötoimen sekä hautaustoimen näkökulmasta.

Seurakunnan ylläpitämät rakennukset ja hautausmaat on esitelty erikseen.