Diakoniatyö


 
Diakoniatyö on henkistä, hengellistä ja taloudellista auttamista.

Diakoniatyöntekijän kanssa voi keskustella luottamuksellisesti ja maksuttomasti kaikesta elämään liittyvästä. Elämä tuo eteen myös vastamäkeä: rahahuolia, yksinäisyyttä, sairautta, päihde- ja mielenterveysongelmia, ihmissuhdekarikoita muiden muassa. Sinulta ei kysytä kirkon jäsenyyttä vaan avuntarvetta.

Taloudellinen apu on kriisi- ja kertaluonteista. Taloudellista apua hakiessasi ota mukaan viimeinen toimeentulotukipätös sekä tositteet tuloista ja menoista.

Diakoniatyöntekijän vastaanotolle voit tulla päivystysaikana tai sopimalla tapaamisen suoraan työntekijän kanssa toimistoon tai kotiisi.

Vastaanotot ti klo 9-11 diakoniatoimistossa Mönninkatu 13, muulloin ajanvarauksella.
diakonissa Merja Nuutinen, 0400 199 809
diakoni Arvo Yrjölä, 0400 199 808
diakoniapappi Juho Kamula, 0400960809
sähköpostitiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi
 
Diakoniatyön säännölliseen toimintaan kuuluu:
* Kotikäynnit: yksinäisten, sairaiden ja syrjäytyneiden luona
* syntymäpäiväkäynnit 85-vuotiaiden luona
* 70-, 75- ja 80 vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat
* Yhteisvastuu-keräys * EU-elintarviketuki
voit ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijöihin myös näihin liittyvissä asioissa.

Tilaisuuksista ilmoitetaan Lieksan Lehden kirkollisissa ilmoituksissa.
 
Elämä solmussa ja kaipaat keskusteluapua?
Ota yhteys diakoniatyöntekijäämme tai kirkon keskusteluapuun.


Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa lähimmäisen auttamista. Diakonia auttaa selviytymään vaikeuksien keskellä. Diakonia on luottamuksellista asiakkaan tarpeista nousevaa avunantamista vastaanotoilla ja kotikäynneillä. Diakoniatyössä on keskeistä sielunhoidollinen keskustelu. Diakonia on seurakunnan perustyötä. Diakonia eli lähimmäisen auttaminen kuuluu jokaiselle seurakunnan jäsenelle.