Yhteystiedot

Seurakuntakeskus:
Mönninkatu 13
81700 Lieksa

Puhelin 0400 365575

Tervetuloa Lieksan seurakunnan kotisivuille

Lieksan kirkko avoinna 4.8.2019 saakka joka päivä klo 10-16,

muuna aikana opastusta voi tiedustella Lieksan Matkailuoppailta, www.lieksanoppaat.fi, puh 045 8947557

 

Kunnostuskehoituksen antaminen eräille Mähkön hautausmaan haudoille 7.6.2018. ks täältä

 

KUULUTUS

Lieksan seurakunnan Mähkön hautausmaalla lohkoilla 72 - 74, 78 - 80, 86, 88 – 89 on todettu seurakunnan kirkkoneuvoston 27.8.2019 suorittamassa katselmuksessa hoitamattomia hautoja. Koska hautoja ei kehotuksesta huolimatta ole kunnostettu, kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.8.2019 julistanut päätöksen liitteessä lueteltujen hautojen hautaoikeuden menetetyksi (kirkkolaki 1054/1993 17 luku 5 § 3 mom). Hautojen kunnostamista koskevasta kehotuksesta oli tiedotettu sanomalehti Karjalaisessa ja Lieksan Lehdessä sekä haudalle asetetulla tiedotteella 7.6.2018.

Samalla ilmoitetaan, että hautaoikeuden päätyttyä haudalla olevat muistomerkit tai muut rakennelmat ja irtonaiset esineet myös siltä osin kuin kirkkoneuvosto ei ole määrännyt niitä säilytettäväksi, tulevat seurakunnan omiksi, ellei hautapaikan haltija ole kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun kirkkoneuvoston päätös on saanut lainvoiman, vienyt niitä pois.

Hautaoikeuden päättymisestä ja muistomerkkien ja muiden irtonaisten esineiden siirtämisestä tiedotetaan tämän lisäksi myös haudalle 3.9.2019 asetettavalla tiedotteella.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta 14 päivän kuluessa kirkkoneuvostolle osoitetulla oikaisuvaatimuksella. Lisätietoja asiasta saa seurakunnan kirkkoherranvirastosta, puhelin 0400 365 575 / 0400 369 919, osoite Mönninkatu 13, 81700 Lieksa, viraston aukioloaikoina ma-pe klo 9.00-13.00.

Lieksassa 27.8.2019

Lieksan seurakunnan kirkkoneuvosto

 

 

 

 

 

Sanan aika
La 7.12.2019
Herra, osoita minulle tiesi,
opeta minua kulkemaan polkujasi. Ps. 25:4