Uutislistaukseen

Hautojen hallinta-aikojen päättymistä koskevan kuulutusmenettelyn aloittaminen

Lieksan seurakunnan Mähkön hautausmaalla (lohkoissa 19-20, 23, 26-27, 30 ja 34)) on hautoja, joiden hallinta-aika on päättynyt (kirkkolaki 652/2023 3 luku 30 §). 

 

Haudat on merkitty haudalle asetetulla kuulutuksella. Hallinta-aikaa voi hautaoikeuden haltijan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. Jatkamisesta on otettava yhteyttä seurakuntaan 30.10.2024 mennessä. Hallinta-ajan jatkaminen 20 vuodella kustantaa 50 euroa.

Jos hallinta-aikaa ei jatketa, hautaoikeuden haltijalle tarjotaan tilaisuus poistaa haudalta hautamuistomerkki. Jos muistomerkkiä ei ole poistettu 30.6.2025 mennessä, siirtyy se hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta (hautaustoimilaki 457/2003 14 § 3 mom). Lisätietoja asiasta saa hautausmaan toimistosta, puhelin 0400 576 014, leo.sutinen@evl.fi tai kirkkoherranvirastosta, puhelin 0400 365 575. lieksa@evl.fi. Puhelinyhteydenotot arkisin klo 8-14 välillä. Täältä löytyy asiaan liittyvä kartta ja lomakkeita.

18.5.2024 17.12