Rippikoulu ilmoittautuminen 2022 HUOMAA MUUTOKSET !!

Rippikoulu ilmoittautuminen 2022 .  HUOM !Rippikoulu jako on tehty. Koska talvileirille ei ollut kuin kolme halukasta on se talvileiri peruttu. Sitä vastoin opisto 1 on jaettu kahtia ,jotta kaikki halukkaat pääsevät kesän alussa leirille. Olemme siksi joutuneet muuttamaan ajankohtia hieman. Ryhmä jaossa on otettu kaveri toiveet huomioon.   Näin ollen opisto 1 on  6-10.6.2022 ja konfirmaatio on 12.6.2022  ja opisto 2 on 13-17.6.2022 ja konfirmaatio on 19.6.2022.  Päiväkoulun osalta ei tullut muutoksia  kuin , että konfirmaatio on  lauantaina 11.6.2022. Leiri jaksojen lyhyyden vuoksi pidämme ryhmille keväällä opetusviikonlopun kirkolla , jonka ajankohdan  sovimme myöhemmin. 

Rippikoulu ilmoittautuminen Lieksan 2022 rippikouluun.

Vuoden 2022 rippikoulu vaihtoehtoja Lieksassa on kolme.   Rippikoulujako on tehty 1.10 

HUOMAA MUUTOKSET VAIHTOEHDOISSA !

Ryhmiin mahtuu vielä muutamia. 

 

Valitse vaihtoehto
Rippikoululaisen oma puhelinnumero tiedottamista varten.
Valitse vaihtoehto
Se ryhmä mikä on ykköstoiveesi
Valitse vaihtoehto
Se ryhmä mikä on kakkostoiveesi
Voit laittaa kaksi nimeä
Jos pitää valita kumpi tekijä on tärkeämpi Ryhmä vai kaverit ?
Tämä helpottaa meidän ryhmänjakoa jos esim. suurin osa haluaa yhteen ryhmään. Enimmäis koko on 25 kpl per ryhmä.