Ennakkotietolomake rippikoulu

Rippikoulun ennakkotietolomake

nimi jolla haluaa kutsuttavan
Numero josta huoltajan tavoittaa tarvittaessa
Terveyden tilan ja muiden tietojen keruu

Tietoja nuoren terveydentilasta
( Tiedot tulevat vain ohjaajille ja tarvittaessa ryhmää ohjaavalle isoiselle jolla on myös vaitiolovelvollisuus ) Tiedoilla pyritään turvaamaan leiriläisen turvallinen leiri. 
 

Tämä voidaan ottaa huomioon esim ulkoläksyjen kohdalla
Kerro myös lääkkeen nimi ja annostus
Saako nuorelle antaa reseptivapaata lääkettä (Burana, Panadol) tarvittaessa (päänsärky, kuume)?
8. Saako lastanne tarvittaessa kuljettaa henkilöautolla esim. terveyskeskukseen.