Metsästysluvat


Metsästysluvan hakeminen Lieksan seurakunnan maille

Metsästyslupia ja -alueita haetaan lomakkeilla, joita voi noutaa seurakunnan taloustoimistosta tai pyytää toimittaa täytettäväksi esim. sähköpostitse. Majavan metsästyslupien hakuaika on vuosittain 10.8.-31.3. ja hirven metsästysalueiden 1.1.-31.1. Pienriistan metsästyslupien hakuaika on vuosittain 1.1.-31.7. Karhun ja muiden suurpetojen metsästys kuuluu yhteislupamenettelyn piiriin.