Kartta, jossa tonttien sijainnit

MYYTÄVÄNÄ KAAVOITETTUJA TONTTEJA

Lieksan seurakunnalla on myynnissä useita kesämökkitontteja. Tontit sijoittuvat Pienen Hangasjärven, Pudasjärven sekä Pankajärven rannoille. Tonttien koot, tarkempi sijoittelu sekä niiden hinnoitteluperusteet selviävät ohessa olevista esitteistä, jotka ovat linkkeinä alla. Yllä on esitetty lähestymiskartta tonteille.

Tonteilla on voimassa ranta-asemakaava, joka mukaan kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 1 1/2 -kerroksisen loma-asuntorakennuksen sekä 1 -kerroksisen saunan ja muita talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 140 m2. Erillisen saunan kerrosala saa olla enintään 25 k-m2.

Rakennukset on sijoitettava vähintään 30 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Alle 20 k-m2:n suuruisen erillisen saunarakennuksen saa kuitenkin rakentaa 15 m etäisyydelle rantaviivasta.

Tontit kuuluvat Rauhalan (422-415-108-47) ja Lukkarilan (422-415-109-19) kiinteistöihin. Ostaja maksaa tontin lohkomisesta syntyvät kustannukset. 

Tonteille ei ole rakennettu kunnallistekniikkaa tms.

Tonteista aiheutuu välittömiä kustannuksia kiinteistöveron takia (70-100 €/vuosi) ja osalla tonteista voi maksettavaksi tulla lisäksi tiemaksuja.

Ostajan maksettaviksi koituvat lohkomiskulun lisäksi varainsiirtoverosta, kaupanvahvistajan palkkiosta sekä lainhuudon hakemisesta syntyvät kustannukset.

Kiinteistön myyminen vaatii kirkkohallituksen vahvistuksen, joten ostotarjouksen tekijän kannattaa varautua pitkähköön odotusaikaan varsinaiseen kaupantekemiseen siitä, kun seurakunta on tehnyt kiinteistöstä myyntipäätöksen. Jos myyntipäätös tehdään esim. syksyn 2022 kuluessa, on kaupanteko mahdollinen todennäköisesti keväällä 2023.

Tontteihin voi käydä tutustumassa omatoimisesti. Lisätietoja voi pyytää puhelimitse numerosta 0400 209 930 tai sähköpostitse osoitteesta henri.maijala@evl.fi. 
 

Tonttiesite Pieni Hangasjärvi

Tonttiesite Pudasjärvi

Tonttiesite Pankajärven saaret