Tekstikoko:   A   A
Tulosta sivu

Hauta- ja puistotoimi

Hautatoimi vastaa hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden rakentamisesta, rakennusten ja muun kiinteän ja irtaimen omaisuuden hoidosta ja kunnossapidosta sekä haudanhoitosopimuksista.

 

HAUTA- JA PUISTOTOIMI, Kirkkotarhantie 12

Seurakuntapuutarhuri Leo Sutinen
p. 0400 576 014

Kirkkoherranvirasto palvelee hautaukseen liittyvissä asioissa,
p 0400 365 575.

 

HAUTAUSMAAT


Mähkön hautausmaa, Kirkkotarhantie 12 Lieksa
* Lieksan päähautausmaa, joka sijaitsee n 3 km:iä Lieksan
keskustasta Pankakosken suuntaan

* Hautausmaa on otetttu käyttöön vuonna 1918.

* Hautausmaalla sijaitsee vuonna 1954 rakennettu siunaus-
kappeli, jota laajennettiin 1983.

Viekin hautausmaa, Kannelkoskentie 10, 81860 Viekijärvi
* Hautausmaa sijaitsee Viekin kirkon vieressä kylän keskus-
tassa.
* Hautausmaalla on vuonna 1966 rakennettu siunauskappeli.
* Hautausmaan läheisyydessä sijaitsee seurakuntatalo, jossa
voidaan järjestää muistotilaisuuksia.

Nurmijärven hautausmaa, Jongunjoki
* Hautausmaa sijaitsee kylän keskustan välittömässä lähei-
syydessä.
* Hautausmaalla on myös vuonna 1956 valmistunut pieni
kappeli.

Vuonislahden hautausmaa, Vuonislahti
* Hautausmaa sijaitsee kylän keskustan välittömässä lähei-
syydessä.


Kolin hautausmaa, Merilänrannantie 58, 83960 Koli
* Hautausmaa sijaitsee kylän keskustasta n. 6 km:iä Loma-
Kolin suuntaan.
* Hautausmaalla on myös pieni kappeli.

 

 

Hauta- ja puistotoimisto hoitaa:

* hautapaikat
* hautakirjanpitoa
* hautauslaskutusta
* hoitohautoihin liittyviä asioita
* neuvoo ja opastaa hautaukseen liittyvissä asioissa
* kiinteistöjen piha- ja puistoalueet

Hautatoimi vastaa hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden rakentamisesta, rakennusten ja muun kiinteän ja irtaimen omaisuuden hoidosta ja kunnossapidosta sekä haudanhoitosopimuksista

Hautaustointa ohjaa, johtaa ja valvoo kirkkoneuvosto.

Seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevia säännöksiä. Lisäksi on noudatettava hautaustoimen ohjesääntöä ja käyttösuunnitelmaa.

Hautaustoimi hoitaa ja vastaa kirkkoneuvoston päätösten mukaisesti:

* Seurakunnan hoitoon annettujen hautojen kunnossapidosta ja hoidosta
* Hautausmaiden rakennusten kunnossapidosta
* Irtaimen omaisuuden hankinnasta

Hautaan siunaaminen kirkon sivuilla: lue lisää.

Hautapaikat

Tältä sivulta löytyvät hautahinnastot sekä hautaoikeuksiin liittyviä kaavakkeita Lue lisää

Hautatoimen hinnasto

Oheisessa liitetiedostossa ovat hautaukseen liityvät hinnat Lieksan seurakunnassa vuonna 2018. Lue lisää

Tiedotteet

Tälle sivulle tulevat hauta- ja puistotoimen julkiset tiedotteet Lue lisää

Hautausmaan kartta
Kesätyöhakemus