Tekstikoko:   A   A
Tulosta sivu

Metsä ja maankäyttö

METSÄTOIMISTO
Lieksan seurakuntakeskus
Mönninkatu 13, 81700 Lieksa

 

Metsäasiantuntija Henri Maijala, puh. 040 723 4760


Lieksan seurakunnalla on omistuksessaan noin 5160 hehtaaria metsätalousmaata. Metsätalouden käytössä siitä on noin 4800 hehtaaria. Maat ovat pääosin kuivia mäntyvaltaisia kankaita. Metsien ikärakenne painottuu nuoriin (40-60 v) kasvatusmetsiin. Siksi lähitulevaisuuden hakkuut painottuvat enemmän harvennushakkuisiin.

Seurakunnan voimassaoleva metsäsuunnitelma on laadittu vuosille 2014 - 2023. Suunnitelman on laatinut seurakunnan metsäasiantuntija ja sitä ylläpidetään ForesKit-nimisellä metsäsuunnitteluohjelmistolla.

Suunnitelman mukaan seurakunnan hakkuut tulevat olemaan harvennushakkuita nuorissa kasvatusmetsissä. Hakkuusuunnite on noin 13000 km3/vuosi. Metsokohteiden inventointi on suoritettu. Soveliaita alueita löytyi noin 62 ha, joista Ely-keskuksen kanssa on tehty sopimus. Alueet jäivät seurakunnan omistukseen.
Seurakunta on omaehtoisesti suojellut Tikkuusuo- ja Purassuon, joiden pinta-ala on yhteensä n. 150 ha. Kontioharjulla on ranta-asemakaavalla suojeltu n. 40 ha tietyin käytön rajoituksin.

Rauhala-Lukkarila rantakaava laadittiin Pankajärvellä, Pudasjärvellä, PieniHangasjärvellä, IsoHangasjärvellä ja Viekijärvellä sijaitseville seurakunnan maille. Vapaista tonteista saat lisätietoa taloustoimistosta p 0400 389 696.


Metsästys seurakunnan mailla:

Lieksan seurakunnalla on riistataloussuunnitelma.
Metsästysluvat ovat haussa aina vuosittain. Tarkemmat lupakohtaiset hakuajat löytyvät Talous ja hallinto -osiosta  kohdasta Metsästysluvat. Hakulomakkeita saa taloustoimistosta tai voit ladata lomakkeen kotisivuiltamme.

 


pdf liite

METSO alueet

pdf liite

Opaskirjanen Metsosuojelualueista

pdf liite

Opaskartat Metsokohteille