Tekstikoko:   A   A
Tulosta sivu

Metsä ja maankäyttö

METSÄTOIMISTO
Lieksan seurakuntakeskus
Mönninkatu 13, 81700 Lieksa

Metsäpäällikkö Heikki Nevalainen
Puh. 0400-199 810

Lieksan seurakunnalla on omistuksessaan noin 5160 hehtaaria metsätalousmaata. Metsätalouden käytössä siitä on noin 4800 hehtaaria. Maat ovat pääosin kuivia mäntyvaltaisia kankaita. Metsien ikärakenne painottuu nuoriin (40-60 v) kasvatusmetsiin. Siksi lähitulevaisuuden hakkuut painottuvat enemmän harvennushakkuisiin.

Seurakunnan voimassaoleva metsäsuunnitelma on laadittu vuosille 2014 - 2023. Suunnitelman on laatinut seurakunnan metsäpäällikkö ja sitä ylläpidetään ForesKit-nimisellä metsäsuunnitteluohjelmistolla.

Suunnitelman mukaan seurakunnan hakkuut tulevat olemaan harvennushakkuita nuorissa kasvatusmetsissä. Hakkuusuunnite on noin 13000 km3/vuosi. Metsokohteiden inventointi on suoritettu. Soveliaita alueita löytyi noin 62 ha, joista Ely-keskuksen kanssa on tehty sopimus. Alueet jäivät seurakunnan omistukseen.
Seurakunta on omaehtoisesti suojellut Tikkuusuo- ja Purassuon, joiden pinta-ala on yhteensä n. 150 ha. Kontioharjulla on ranta-asemakaavalla suojeltu n. 40 ha tietyin käytön rajoituksin.

Rauhala-Lukkarila rantakaava laadittiin Pankajärvellä, Pudasjärvellä, PieniHangasjärvellä, IsoHangasjärvellä ja Viekijärvellä sijaitseville seurakunnan maille. Vapaista tonteista saat lisätietoa taloustoimistosta p 0400 389 696.

Metsäpäällikön ammatista julkaistu Kotimaan juttu on luettavissa tässä linkissä.

Metsästys seurakunnan mailla:

Lieksan seurakunnalla on riistataloussuunnitelma.
Metsästysluvat ovat haussa aina vuosittain. Tarkemmat lupakohtaiset hakuajat löytyvät Talous ja hallinto -osiosta  kohdasta Metsästysluvat. Hakulomakkeita saa taloustoimistosta tai voit ladata lomakkeen kotisivuiltamme.

 


pdf liite

METSO alueet

pdf liite

Opaskirjanen Metsosuojelualueista

pdf liite

Opaskartat Metsokohteille