Yhteisvastuun sydän
Tekstikoko:   A   A
Tulosta sivu

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen tehtävänä on:

  • ylläpitää ja huoltaa seurakunnan kiinteistöjä ja toimitiloja
  • huolehtia keittiö- ja siivouspalveluista
  • vastata toimialaan kuuluvien koneiden, kaluston ja irtaimiston 
    hankinnasta ja kunnossapidosta
  • huolehtia seurakunnan kiinteistöjen ulkoalueiden kunnossapidosta
  • tuottaa vahtimestaripalvelut seurakunnan tilaisuuksiin

 

Lieksan seurakunnassa on laadittu toimintastrategia, joka ulottuu vuoteen 2020 saakka. Strategiaan liittyy seurakunnan pitkän aikavälin kiinteistösuunnitelma, joka on yksi osa tätä seurakunnan toiminnan ja talouden yleissuunnitelmaa. Seurakunnan päätehtävä on kirkkolaissa tarkoitettu seurakuntatyö. Lisäksi seurakunnalle on annettu hautaustoimilaissa velvollisuus huolehtia hautaustoimesta Lieksan kaupungin alueella. Seurakunnan kiinteistöstrategiassa tarkastellaan Lieksan seurakunnan toimitiloja seurakunnallisen toiminnan, talouden ja kiinteistötoimen sekä hautaustoimen näkökulmasta.

Talouspäällikkö Henri Maijala 0400209930

Kiinteistötyöntekijät  0407357501, 040725501