Yhteisvastuun sydän
Tekstikoko:   A   A
Tulosta sivu

Hietarannan (=Merilänrannan) matkailupalvelualue myytävänä

Lieksan seurakunta pyytää ostotarjouksia Hietarannan tilan R:no 422-411-16-14 alueella olevan ’Merilänrannan’ leirintä- ja matkailupalvelujen alueesta.

Alue on vuokrattu 31.12.2023 saakka, mutta vuokrasopimus on irtisanottavissa ½-vuoden irtisanomisajalla. Vuokralaisella on etuosto-oikeus maa-alueeseen ostotarjouksen mukaisin ehdoin.

Seurakunta ei omista maa-alueella olevia rakennuksia eikä sähköliittymää. Vesiliittymä siirtyy kaupassa.

Hietarannan käyttöä ohjaavat alueelle vahvistetut asema- ja yleiskaavat. Asemakaava sallii alueelle lähinnä pienrakentamisen. Tekeillä oleva Koli-Ahmovaara osayleiskaavahanke on korvaamassa voimassaolevan Loma-Kolin osayleiskaavan, joka ohjaa tällä hetkellä myös Hietarannan alueen käyttöä.

Kaavassa kiinteistön ranta-alueita on merkitty uimarantakäyttöön. Huomioon ottaen kiinteistön muu kaavan mukainen käyttö, on näitä ranta-alueita tulkittu pidettävän yleisinä uimaranta-alueina ja Lieksan kaupungin yleisten uimarantojen luettelossa Merilänranta on tällaisena mainittu.

Hietarannan kiinteistön ranta-alueen lounaiskulmassa on suojelualueena luonnontilainen hiekkaranta. Ely-keskus on edellyttänyt, että rannalla toimintaa harjoittavan on estettävä ihmisten liikkuminen suojelualueelle.

Kuvia kohteesta löytyy täältä: 

https://www.etuovi.com/kohde/q73962?haku=M1625179856

Suljetut kirjalliset tarjoukset tulee jättää 10.05.2021 klo 13.00 mennessä seurakunnan taloustoimistoon osoitteella Lieksan seurakunta, Mönninkatu 13, 81700 Lieksa. Kuoreen merkintä ” Hietarannan ostotarjous”. Seurakunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Lisätietoja antaa:

Talouspäällikkö Henri Maijala 0400 209 930, **@**


pdf liite

Kiinteistörekisterin karttaote

pdf liite

Kiinteistörekisteriote

pdf liite

Asemakaavakartta