Tekstikoko:   A   A
Tulosta sivu

Hautaan siunaaminen

OMAISEN KUOLLESSA

Olette menettäneet läheisen ja rakkaan ihmisen. Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa arjen. Myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Luopumisen hetkellä voimme jättää oman ja kuolleen läheisenkin elämän suurempiin käsiin. Jeesus sanoo: "Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta - enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan."

(Joh. 14:1-2)

 

Surun keskellä tärkeää on läheisten tuki. Myös seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä kaikissa hautajaisiin liittyvissä asioissa ja muun tuen tarpeessa.

 

Sanoja särkyneille

Matti Hokkasen pitämä puhe Pyhäinpäivänä 5.11.2016 Lieksan kirkossa on luettavissa sivun ala-laidan liitteissä

 

Hautajaisten järjestelyt

Läheisen kuolema tuo järjesteltäväksi paljon sellaisia käytännön asioita, joihin ei ole osannut valmistautua ja jotka vaativat voimia ja vaivannäköä. Seurakunta haluaa tukea Teitä näillä siunaus- ja hautausohjeilla.

 

1. Hautaustavat

Hautausvaihtoehtoja ovat arkkuhautaus tai tuhkaus. Tuhka voidaan haudata uurnassa tai ilman uurnaa arkkusukuhautaan, muistolehtoon tai uurnasukuhautaan.

Hautaustoimiston kanssa on hyvä sopia vainajan arkusta, arkkuun laittamisesta ja kuljetuksesta.
 

2. Siunauksesta sopiminen
Seurakunnan kirkkoherranvirastossa (p  0400 369 919 tai 0400 365 575) tai hautaustoimistossa sovitaan siunauksen ajankohdasta, siunaavasta papista, sanomakellojen soitosta sekä vainajan muistamisesta jumalanpalveluksessa.

Hautauslupa on hyvä ottaa mukaan kirkkoherranvirastoon.

3. Siunauskeskustelu
Siunaava pappi ottaa yhteyttä omaisiin. Hänen kanssaan keskustellaan siunauksen ja muistohetken ohjelmasta, vainajan elämästä ja muista kuolemaan liittyvistä asioista ja tunteista.

Siunauskeskustelun luontevin paikka on vainajan tai jonkun hänen läheisensä koti. Siunauskeskustelu voidaan käydä myös kirkkoherranvirastossa. Virsi- ja musiikkitoivomusten osalta voidaan kääntyä myös suoraan kanttorin puoleen.
 

4. Muistotilaisuus
Muistotilaisuuden pitopaikan päättävät omaiset. Siunaavan papin on pääsääntöisesti mahdollista osallistua muistotilaisuuteen, mutta jos haluatte viettää muistotilaisuutta vain läheisten kesken, niin sekin on mahdollista.

Seurakunnan tiloista muistotilaisuuden pitopaikoiksi soveltuvat seurakuntakeskuksen ja kirkon salit.  Nämä tilat varataan aina kirkkoherranvirastosta.

Muistotilaisuus ei ole pakollinen.
 

5. Kuolleen muistaminen
Seurakuntaan kuuluneen vainajan nimi luetaan jumalanpalveluksessa esirukouksen yhteydessä ja hänen muistokseen sytytetään kynttilä.  Muistamisen yhteydessä on musiikkia. Jos haluatte, voitte nousta kuuntelemaan nimen lukemista.

6. Muita käytännön asioita
Lieksalaisten sotaveteraanien ja rintamasotilastunnuksen haltijoiden ja heidän puolisoidensa hautapaikasta ei peritä maksua, kun heidät haudataan Lieksan ev.lut. hautausmaalle.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perunkirjoitusta varten tarvitaan virkatodistus, jonka saa kirkkoherranvirastosta.

 

Lue lisää
 


pdf liite

Sanoja särkyneille, Matti Hokkasen puhe pyhäinpäivänä 2016