Yhteisvastuun sydän
Tekstikoko:   A   A
Tulosta sivu

Metsätalous ja metsävarat

 

Lieksan seurakunnan metsien hoito perustuu vv. 2014-2023 laadittuun metsäsuunnitelmaan. Suunnitelman on laatinut evp-metsäpäällikkö Heikki Nevalainen. Metsävaratietoa ylläpidetään ForestKit-nimisellä ohjelmistolla.

Metsäsuunnitelmatietojen mukaan kasvupaikat seurakunnan omistamissa metsissä ovat keskimääräistä karumpia (kts. kuva 1 alla). Puustosta valtaosa sijoittuu nuoriin kasvatusmetsiin (kuva 2). Puulajeista mänty on selvästi yleisin 80 %:n tilavuusosuudellaan (kuva 3).

Seurakunnan metsien ikä- ja kehitysluokkajakauma on otollinen metsänkasvun kannalta. Siksi ennusteissa on reilun 100 000 kiintokuution kasvu puuston kokonaismäärässä metsäsuunnitelmakaudelle, eli vuoden 2023 loppuun mennessä (kuva 4). Vahvistetun metsäsuunnitelman mukainen hakkuusuunnite on 13 000 m³/vuosi. Kehitysluokkajakauman takia hakkuutapa painottuu harvennushakkuiden suuntaan.

Lieksan seurakunnan puukaupan prosessista kiinnostuneille löytyy alla olevasta pdf-tiedostosta tietoa.

Kuva 1. Kasvupaikkajakauma prosentteina

Kuva 2. Kehitysluokkajakauma prosentteina

Kuva 3. Puulajien tilavuudet kiintokuutioina/puulaji

Kuva 4. Puuston kokonaismäärä 2014 ja ennuste vuonna 2024 kiintokuutioina


pdf liite

Lieksan seurakunnan puukaupan päätöksentekoprosessista