Yhteisvastuun sydän
Tekstikoko:   A   A
Tulosta sivu

Päiväkerho on hyvä vaihtoehto

Lieksan seurakunnassa päiväkerhoon pääsee sen vuoden syksyllä, jolloin täyttää 3-vuotta

Päiväkerho on 3-5-vuotiaille suunnattua 
avointa varhaiskasvatustoimintaa

Päiväkerho on hyvä vaihtoehto
varhaiskasvatuksen tarpeeseen

Seurakunnilla on pitkä kokemus varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

Seurakunnilla on pitkä kokemus varhaiskasvatuslakiin kirjatun muun varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Valtakunnallisesti päiväkerhotoimintaa on järjestetty jo yli 70 vuoden ajan; Lieksan seurakunnassa yli 50 vuoden ajan. Vuosien saatossa toiminta on monipuolistunut, vakiintunut ja vahvasti ammatillistunut.

Päiväkerhossa jokainen lapsi kohdataan yksilönä. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan lasta osallistaen, hänen tarpeensa ja elämänvaiheensa huomioon ottaen.

Päiväkerhossa lapsi leikkii, liikkuu, tutkii, kokee asioita taiteen kautta ja itseään ilmaisten. Pienessä ja tutussa ryhmässä lapsi voi solmia ystävyyssuhteita ja opetella yhdessä olemista toisten kanssa.

Kirkolla ei ole omaa varhaispedagogiikkaa, vaan päiväkerhotoiminnassa sitoudutaan yleisiin varhaispedagogisiin periaatteisiin. Kirkon varhaiskasvatuksen tavoitteet ovat linjassa varhaiskasvatuslain kymmenen tavoitteen kanssa. Toiminta linjataan myös uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseksi.Kaikkea seurakunnan toimintaa ohjaavat seurakuntatoiminnan turvallisuusohjeet.

Seurakunnan päiväkerho on yksi mahdollisuus muiden varhaiskasvatuspalveluiden joukossa. Se tarjoaa hyvän ja laadukkaan vaihtoehdon silloin, kun lapselle riittää osa-aikainen varhaiskasvatus.