Tekstikoko:   A   A
Tulosta sivu

Avoimia virkoja ja toimia

 

DIAKONIAN VIRKA

Lieksan seurakunnassa on haettavana diakonian virka 11.2.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran kelpoisuusehtona on diakonian virkaan kelpoistava tutkinto. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6§ mukainen rikosrekisteriote. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Kirjalliset ja sähköpostitse toimitettavat hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa viimeistään 18.1.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen; Lieksan seurakunta, Mönninkatu 13, 81700 Lieksa. Kuoreen merkintä ”Diakonian virka”. Tai sähköpostilla; lea.elbardi(at)evl.fi. Varaudu haastatteluun.

Lisätietoja khra Lea El Bardi p. 0400 991 653 tai diakonissa Merja Nuutinen p. 0400 199 809.

 

TOIMISTOSIHTEERIN VIRKA

Lieksan seurakunnassa on  haettavana toimistosihteerin virka 1.3.2019 alkaen.Työtehtäviin kuuluvat asiakaspalvelu, jäsenrekisterin ylläpitoon liittyvät tehtävät mm. virkatodistukset ja sukuselvitysten laadinta sekä erilaiset rekisteröintitehtävät, arkistonhoito sekä talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvät erilaiset tehtävät (KIPAn =Kirkonpalvelu- keskuksen edellyttämät ja seurakunnan sisäiset kirjanpitoon, palkanlaskentaan ja hallintoon liittyvät tehtävät). Toimistosihteerin tehtävä jakautuu kirkkoherranviraston ja taloustoimiston kesken suhteessa 50/50. Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään soveltuva kaupallinen tutkinto (= merkonomi/tradenomi) ja ammatillinen osaaminen sekä alan useamman vuoden työkokemus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tarkkuutta ja huolellisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä halua oppia uutta.

Viran palkkaus on KirVESTES:n vaativuusryhmän 501 mukainen  ja virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Virkaan valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Valitun on toimitettava ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus työkelpoisuudesta.

Virka täytetään viimeistään 1.3.2019 lukien tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 18.1.2019 kello 14.00. Hakemus ja ansioluettelo koulutus- ja työtodistuksineen lähetetään osoitteella: Lieksan seurakunta, Taloustoimisto, Mönninkatu 13, 81700 LIEKSA. Kuoreen merkintä ’Toimistosihteeri’. Lisätietoja kirkkoherra Lea El Bardi p. 0400 991 653 tai talouspäällikkö Pentti Tapanen p. 0400 209 930.

 

KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN TOIMI

Lieksan seurakunnan hautaus- ja kiinteistöpalveluihin haetaan kiinteistötyöntekijää vakituiseen työsuhteeseen 11.2.2019 alkaen. Kiinteistötyöntekijän tehtäviin kuuluu haudankaivuutehtävät sekä hautausmaiden ja muiden kiinteistöjen piha-alueiden hoito- ja kunnossapitotehtäviä. Työ sisältää käsin tehtävää työtä ja konetyöskentelyä traktorilla, kaivurilla sekä muilla pienkoneilla, joten tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyvää fyysistä kuntoa, asianomaista ajokorttiluokkaa sekä työkoneiden pienimuotoisten konehuoltojen hallintaa ja siihen liittyvää hitsaustaitoa. Kiinteistöhuollon tehtävät ja suntiotehtävien sijaisuuksiin liittyvät tehtävät kuuluvat myös osana kiinteistötyöntekijän tehtävänkuvaan. Edellytämme hakijalta tehtävään soveltuvaa ammatillista koulutusta, alan tuntemusta ja vankkaa käytännön kokemusta sekä tietoteknisiä että asiakaspalvelutaitoja. Työhön valittavan tulee olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy KirVesTes:n 403 vaativuusryhmän mukaan. Työaika on 38 h 45 min/viikko. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakuaika: 18.01.2019 klo 14.00 mennessä. Kirjalliset hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo, postitetaan osoitteella: Lieksan seurakunta, Kirkkoneuvosto, Mönninkatu 13, 81700 LIEKSA. Kuoreen merkintä "Kiinteistötyöntekijä". Lisätietoja: talouspäällikkö Pentti Tapanen p. 0400 290 930.