Rippikoulun siirto koronasta johtuen

 

Tekstikoko:   A   A
Tulosta sivu

Tiedotteet

Tälle sivulle tulevat hauta- ja puistotoimen julkiset tiedotteet

20.03.2020

 

Mähkön siunauskappelissa ei ole toistaiseksi virsikirjoja

 

Tiedote koronavirustilanteen vaikutuksista hautaustoimeen

Suomen hallitus totesi maan olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Hallituksen linjausten vuoksi Lieksan seurakunnassa otetaan tästä päivästä lähtien käyttöön seuraavat linjaukset, jotka ovat voimassa toistaiseksi.

Tämä Lieksan seurakunnan linjaus perustuu Suomen hallituksen valmiustilalainsäädäntöön ja käytettävissä olevan kylmiökapasiteetin riittävyyteen.

Siunaustilaisuus tulee järjestää 2-4 viikon kuluessa kuolemasta.  Hautaan siunaamisissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun 10 henkilön rajan. Omaiset voivat halutessaan itse järjestää ja toteuttaa siunaustilaisuuden videolähetyksen (streamaus), jolloin muut voivat seurata tilaisuutta etänä. Omaisia pyydetään odottamaan siunaustilaisuuksien alkua ulkona.

Haudalla tapahtuvaa siunaamista suositaan, henkilömäärä on sama kuin edellä sanottu. Papit ja kanttorit eivät osallistu muistotilaisuuteen. Suositellaan muistotilaisuuden järjestämistä suurempana tilaisuutena myöhemmin koronatilanteen rauhoituttua.

Mikäli siunaustilaisuutta halutaan siirtää merkittävästi myöhempään ajankohtaan, voidaan järjestää siunaustilaisuus nyt 2-4 viikon kuluessa läheisten läsnä ollessa ja tuhkauksen jälkeen myöhemmin järjestettävään uurnanlaskuun voidaan kutsua mahdollisesti laajempi saattoväki. Vaihtoehtoisesti vainaja voidaan poikkeuksellisesti tuhkata nyt ja siunata tilanteen normalisoiduttua uurnan laskun yhteydessä.

Omaisia ja hautaustoimistoja pyydetään myös huomioimaan, että hautausmaiden toimistot ja seurakunnan hautapalvelut palvelevat asiakkaita toistaiseksi ainoastaan puhelimitse ja sähköpostitse.

Mahdollisista poikkeamista tähän ohjeistukseen tulee etukäteen neuvotella.

Lisätiedot:

Leo Sutinen seurakuntapuutarhuri 0400 576014, Lea El Bardi kirkkoherra 0400 991653

 


doc liite

Tiedoksianto haudankunnostuksesta

pdf liite

Hautausmaan kartta. Kunnostuskehotuksen saaneet haudat ovat keltaisella alueella.

pdf liite

Ote kirkkoneuvoston pöytäkirjasta12.3.2018

rtf liite

Hautaoikeuden haltijan nimeäminen

doc liite

Sopimus haudan luovuttamisesta

doc liite

KUULUTUS

pdf liite

Ote kirkkoneuvoston pöytäkirjasta 27.8.2019